Sào phơi - Móc nón Inox - Sản phẩm đồ inox gia dụng.